Adatvédelmi szabályzat

SZEMÉLYES ADATOK VÉDEÉMÉNEK ELVEI

Ez az adatvédelmi politika („irányelv”) leírja, hogyan lehet a www.akciokerek.hu webes felületen („webes felület”) keresztül gyűjtött személyes információkat gyűjteni, felhasználni és tovább kezelni.

Személyes adatok védelme:

iTrade Group s.r.o., Novoměstská 960, Chrudim II, 537 01 Chrudim székhellyel

IČ: 04491891

DIČ: CZ04491891.            

bejegyezve a Hradec Králové kerületi bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, C. szakasz, 35976 ügy

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

Kézbesítési cím: Třibřichy 3, 537 01 Třibřichy, Česká republika (A 14 napon belül visszaküldhető termékek visszaküldési, reklamáció, esetenként rendelési dokumentáció küldés címe)

Telefonszám: +420 777 275 858

E-mail cím: info@akciokerek.hu

                                                                                      

A személyes adatok védelme a mi prioritásunk. Kérjük, gondosan ismerkedjen meg ezekkel az irányelvekkel, amelyek fontos információkat tartalmaznak személyes adatainak, valamint a kapcsolódó jogok és kötelezettségek kezelésével kapcsolatban.

 

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1.1 Mivel vagyunk vezérelve a személyes adatok kezelésekor?

A személyes adatok kezelésekor a Cseh Köztársaság törvényeivel és a közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogszabályokkal összhangban járunk el, különös tekintettel a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletre. az ilyen adatok szabad mozgásáról és a 95/46 / EK irányelv (a továbbiakban: a rendelet) hatályon kívül helyezéséről, a személyes adatok feldolgozásáról szóló, módosított 110/2019 sz. törvényről, valamint a 480/2004 sz. az információs társadalom szolgáltatásai és egyes törvények módosítása.

1.2 Mik azok a személyes adatok?

Személyes adatok: minden olyan információ, amely egy adott természetes személyt azonosít vagy azonosíthat. Személyes adatok, különösen (de nem kizárólag):

 • azonosító adatok, mint pld. Név és vezetéknév, azonosító szám, adószám, születési dátum, nem, felhasználói fiók bejelentkezési neve;
 • elérhetőségek, mint pld. lakócím (vagy kézbesítési cím), telefonszám, e-mail cím;
 • egyéb adatok, mint pld. a cookiek segítségével összegyűjtött adatok, IP cím, beleértve a böngésző típusát, az eszközt és az operációs rendszert, a webes felület elérésének idejét és számát, valamint más hasonló információkat.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE ÉS HASZNÁLATA

2.1 Hogyan gyűjtjük a személyes adatait?

A személyes adatait Ön adja meg nekünk, különösen megrendelés kitöltésekor (vagy a kapcsolat felvételi űrlapon), vagy felhasználói fiók létrehozásakor. Ha valamilyen módosítás történt a személyes adataiban, kérjük, értesítsen minket erről.

Ezen kívül, amikor meglátogatja és használja a webes felületet, bizonyos személyes információkat sütik segítségével gyűjtünk be és tárolunk el. A bővebben cookie  fájlokról az Irányelv 5. Cikkelyében olvashat.

2.2 Minek az alapján és milyen célokra dolgozzuk fel a személyes adatait?

 • A megkeresések (különösen a kapcsolat felvételi űrlapon keresztül) és az áruk megrendelése során felvett személyes adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, kizárólag a szerződés megkötése és teljesítése céljából, azaz áruk szállítása céljából, dolgozhatjuk fel. Ezen túlmenően, ezeket az adatokat a törvényben előírt kötelezettségeink (különösen a kötelezettségek benyújtása, az adódokumentumok benyújtása stb.) és a jogos érdekeink alapján és azok teljesítése érdekében, valamint jogi követeléseink védelme érdekében is feldolgozhatjuk.
 • A felhasználói fiók megnyitásakor megadott személyes információkat a szerződés teljesítésén alapuló kifejezett hozzájárulása nélkül is kezelhetjük, és kizárólag a felhasználói fiók elérésének, kezelésének és karbantartásának lehetővé tétele érdekében.
 • Az Ön e-mail címét kifejezett hozzájárulása nélkül használhatjuk, annak jogos érdeke alapján, hogy a nálunk megrendelt áru vagy szolgáltatáshoz hasonló áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi üzeneteket küldjünk Önnek. A kereskedelmi üzenetek küldését bármikor megtagadhatja.
 • Ha egyetért azzal és megerősíti ezt a webes felületen, akkor a különösen rendelés kitöltésekor vagy felhasználói fiók létrehozásakor a webes felületen megadott személyes adatait feldolgozhatjuk, kereskedelmi üzenetek küldése és közvetlen marketing céljára, vagy más célokra, amelyekre Ön kifejezetten hozzájárult. Ha Ön 15 év alatti, a törvényes képviselő kell, hogy beleegyezését adja. Kétség esetén kérhetjük korának megerősítését.
 • Ha beleegyezik abba, hogy személyes adatait továbbítsuk a vásárlás értékelése céljából, akkor a megrendelés adatait az e-mail címével együtt a Seznam.cz-nek továbbítjuk. Ez felhasználható a termékeink és szolgáltatásaink független értékelésének megszerzése céljából. Az átadott személyes adatokat csak a felhasználáshoz szükséges ideig őrzik meg.
 • A sütikkel összegyűjtött személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel (amelyet Ön az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg). A sütikkel összegyűjtött személyes adatokat elsősorban felhasználói támogatás nyújtására, szolgáltatásaink fejlesztésére, beleértve a felhasználói viselkedés elemzésére és a marketing célokra használjuk fel.

Az Ön személyes adatait kizárólag az Ön beleegyezése alapján használhatjuk fel, kivéve azt a célt, amelyre azokat gyűjtötték.

2.3 Meddig használjuk az adatokat?

Az ajánlatkérésben és az áruk megrendelésében vagy a regisztráció során bevitt személyes adatokat csak a szerződés teljesítéséhez és a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig, jogi követeléseink védelme érdekében használjuk fel.

Ha kifejezett hozzájárulását adja nekünk a személyes adatainak feldolgozásához, vagy ha az e-mail címét, az előző cikknek megfelelően, kereskedelmi kommunikáció küldésére használjuk, akkor az adatokat a webes felület működési időtartamára használjuk fel, ahol az Ön számára nyújtott szolgáltatásokhoz hasonló szolgáltatásokat vagy termékeket kínálunk.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS JOGAI

3.1 A személyes adatok kezelésére adott beleegyezés visszahívás joga

Ha személyes adatait csak az Ön hozzájárulásával dolgozzuk fel (azaz bármilyen más jogi indok nélkül), akkor bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást.

A személyes adatainak feldolgozásához való hozzájárulás bármikor visszavonható, nevezetesen:

 • a mi e-mail címünkre küldött e-mailen keresztül;
 • a megadott telefonszámunkra telefonon keresztül bejelentve;
 • írásban, a kézbesítési címre küldött levélben;
 • kereskedelmi kommunikáció esetén - a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó egyes e-mailekben megadott módon (az opt-out linkre kattintva vagy más módon).

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok feldolgozásának jogszerűségét mindaddig, amíg a feldolgozásra vonatkozó hozzájárulást vissza nem vonják.

3.2 A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Joga van információ kérni tőlünk arról, hogy hogyan végezzük a személyes adatainak kezelését. Ha kezeljük az Ön adatait, akkor joga van hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz, különösen a következő információkhoz:

 • a kezelés célja;
 • a feldolgozott személyes adatok kategóriái;
 • azok a címzettek vagy címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatok hozzáférhetők lesznek;
 • a személyes adatok tárolásának időtartama.

Az Ön kívánságára kinyomtatjuk a feldolgozott adatok másolatát. A további másolatokért adminisztratív díjat számíthatunk fel Önnek, amely nem haladhatja meg a kiegészítő példányok elkészítésének és átadásának költségeit.

3.3 Javításhoz való jog

Ha személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, akkor joga van azonnali javítást kérni, azaz a pontatlan adatok helyesbítését és / vagy a hiányos adatok kitöltését.

3.4 A feldolgozás elleni tiltakozás joga

Önnek bármikor joga van kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen, ha azokat közvetlen marketing célokra dolgozzuk fel, beleértve a személyes adatok automatikus feldolgozását is. Kifogás emelés esetében, a továbbiakban személyes adatait ezekre a célokra nem fogjuk feldolgozni.

3.5 Törlés joga („elfelejtéshez való jog”)

Önnek joga van arra, hogy kérje a személyes adatainak törlését, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat be voltak gyűjtve vagy fel voltak dolgozva;
 • visszavonta a beleegyezését a feldolgozásra;
 • kifogást emelt a személyes adatainak feldolgozása ellen;
 • a személyes adatai jogtalanul voltak kezelve.

Ha nincs jogalap a törlés megtagadására, akkor köteles vagyunk eleget tenni a kérésének.

3.6 A feldolgozás korlátozásának joga

Önnek joga van arra, hogy korlátozza személyes adatainak feldolgozását, ha:

 • kétségbe vonja a személyes adatainak pontosságát;
 • a feldolgozás jogellenes, és törlés helyett Ön a személyes adatok feldolgozásának korlátozását kéri;
 • feldolgozási célokra már nincs szükségünk személyes adataira, de Ön kéri, hogy azonosítás, jogi igényeinek gyakorlására vagy megvédésére;
 • Ön kifogásolja a feldolgozást.

Feldolgozási korlátozások esetén csak tárolhatjuk az Ön személyes adatait; a további feldolgozás csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi okokból lehetséges.

Ha a személyes adatok feldolgozását a feldolgozással szembeni kifogás korlátozza, a korlátozás addig az időtartamig tart, hogy meghatározzuk, vajon kötelesek vagyunk eleget tenni az Ön kifogásának.

Ha a személyes adatok feldolgozása az adatok pontosságának megtagadása miatt korlátozott, a korlátozás az adatok pontossága ellenőrzésének ideje alatt érvényes.

3.7 Az adatok hordozhatóságához való jog

Önnek joga van megszerezni személyes adatait, amelyeket strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban nyújtott be, és tovább adhatja egy másik személyes adat kezelőhöz.

3.8 Hogyan gyakorolhatja jogait?

A személyes adatokkal kapcsolatos jogait elérhetőségeinken keresztül gyakorolhatja. Minden információt és tevékenységet indokolatlan késedelem nélkül adunk meg Önnek.

Mindent megteszünk a személyes adatainak védelme érdekében. Ha azonban nem elégedett a kezeléssel, akkor joga van kapcsolatba lépni az illetékes hatóságokkal, névlegesen, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, (http://www.naih.hu/), amely a személyes adatok védelmét felügyeli. Ez a rendelkezés nem érinti azt a jogát, hogy közvetlenül is kapcsolatba léphessen a Személyes Adatvédelmi Hivatallal.

Ha lakóhelye, foglalkoztatási helye vagy a személyes adatok védelmének állítólagos megsértése a Cseh Köztársaság területén kívül helyezkedik el, az Európai Unió másik tagállamában, akkor az adott tagállam illetékes felügyeleti hatóságához fordulhat.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA

4.1 Ki dolgozza fel személyes adatait?

Az irányelv értelmében a személyes adatok kezelője vagyunk.

A szerződés vagy egyéb kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben továbbadhatjuk személyes adatait más személyeknek, például fuvarozóknak vagy más személyeknek, akik részt vesznek a szerződés vagy kötelezettségeink teljesítésében. Alternatív megoldásként felhatalmazhatjuk a személyes adatok más kezelőit és címzettjeit is. Hogy konkrétan ki kezeli az Ön személyes adatait, a kérésének alapján közöljük Önnel.

Személyes adatai az Európai Unión kívüli országokba nem lesznek továbbadva, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy egyéb okból, az ilyen adattovábbításra vonatkozó, a rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően.

Az Ön személyes adatait mindenekelőtt:

 • Google LLC.;
 • Facebook Inc.;
 • Shoptet s.r.o., IČO: 28935675;
 • PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798;
 • Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306;
 • GOPAY s.r.o., IČO: 26046768;
 • Notifikuj s.r.o., IČO: 07602677 kezelhetik.

 

4.2 Hogyan kezeljük a személyes adatait?

Az összegyűjtött személyes és egyéb adatok teljes mértékben védettek a visszaélések ellen. A személyes adatokat elektronikusan, automatizált módon vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon dolgozzák fel.

 

 1. COOKIE FÁJLOK

5.1 MIK A COOKIE FÁJLOK?

A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket a webes felület minden látogatója számítógépén vagy más elektronikus eszközén tárolnak, és amelyek lehetővé teszik a webes felület működését.

Nem minden süti gyűjt személyes adatokat; néhányuk csak lehetővé teszi a webes felület megfelelő működését. A sütik használatát megtagadhatja vagy korlátozhatja az internetes böngészőben a megfelelő beállítások kiválasztásával.

Alábbiakban információt talál a böngészőkről és arról, hogyan állíthatja be a sütik preferenciáit a következő webhelyeken:

Chrome
Internet Explorer
Firefox

Használhatja a webhelyen elérhető cookie-kezelő eszközt http://www.youronlinechoices.com/cz/

Felhívjuk figyelmét, hogy ha elutasítja a sütik használatát, nem kizárt, hogy nem tudja használni a webes felület összes funkcióját

5.2 Milyen sütiket és milyen célokra használ a webes felület?

A webes felület munkamenet (ideiglenes) sütiket használ, amelyek automatikusan törlődnek, amikor befejezi a webes felület böngészését. Tartós sütiket is használ, amelyek az eszközén maradnak, amíg nem törli őket.

A webes felületet használó sütik a következők:

 • az első oldal sütijei - ezek a sütik a webhelyünk domainjéhez vannak társítva; ezek a szükséges sütik és teljesítmény-sütik, lehetnek ideiglenesek vagy állandóak
  • szükséges sütik - lehetővé teszik a navigációt a webes felületen és az alapvető funkciók használatát, semmilyen módon nem azonosíthatja Önt és nem hozhatja nyilvánosságra személyes adatait;
  • teljesítmény sütik - a webes felület felhasználásának elemzésére szolgálnak (látogatások száma, a webes felületen töltött idő stb.); az ezekkel a sütikkel kapott adatok névtelenek;
 • harmadik féltől származó cookie-k - ezek a cookie-k nem kapcsolódnak a webhelyünk domainjéhez, még akkor sem, ha Ön a honlapunkon van; ezek a sütik lehetővé teszik számunkra weboldalunk elemzését és testreszabott hirdetések megjelenítését az Ön számára; ezek funkcionális sütik, valamint célzott és promóciós sütik;
  • funkcionális sütik - a tartalom testreszabásához használják a bejelentkezési adatokon, a földrajzi helymeghatározáson stb keresztül.; megszerezhetik és feldolgozhatják a személyes adatokat;
  • célzott és hirdetési sütik - célzott hirdetéseket jeleníthetnek meg a webes felületen és azon kívül; megszerezhetik és feldolgozhatják a személyes adatokat. Információkat oszthatunk meg webhelyünk használatáról társadalmi, hirdetési és elemzési partnereinkkel.

 

5.3 A cookiek-kat alkalmazó felhasznált szolgáltatások

 

Típus

Megnevezés

Cél

Lejárat

Harmadik fél cookiejai

Facebook pixel

Azonosítás a Facebook hirdetési hálózaton belül, újracímkézés és remarketing

maximálisan 180 nap.

Harmadik fél cookiejai

Google Analytics

Statisztikai információk beszerzése

A böngésző beállításainak megfelelően, vagy törlésig

Harmadik fél cookiejai

Google Adwords

Azonosítás a Facebook hirdetési hálózaton belül, újracímkézés és remarketing

maximálisan 360 nap.

Harmadik fél cookiejai

Zboží.cz

Azonosítás a Facebook hirdetési hálózaton belül, újracímkézés és remarketing

maximálisan 230 nap.

Harmadik fél cookiejai

Sklik.cz

Azonosítás a Facebook hirdetési hálózaton belül, újracímkézés és remarketing

maximálisan 230 nap.

 

Ha érdekli, hogy a Google hogyan használja fel a tőlünk kapott adatokat, és hogy hogyan módosíthatja vagy tilthatja le a feldolgozást, akkor az alábbi linkre kattintva megismerkedhet ezekkel az információkkal: Hogyan használja a Google az adatokat, amikor partnereink weboldalait vagy alkalmazásait használja

 

Ez az irányelv érvényes és hatályos 2020.01.27.

 

A korábbi verziók elérhetők online itt:

SZEMÉLYES ADATOK VÉDEÉMÉNEK ELVEI 2018.05.24

SZEMÉLYES ADATOK VÉDEÉMÉNEK ELVEI - 2019.11.07

SZEMÉLYES ADATOK VÉDEÉMÉNEK ELVEI 2020.01.27

Az  iTrade Group s.r.o., mint személyes adatkezelő, cookie-kat dolgoz fel ezen a   weboldalon, hogy javítsa a weboldalak környezetét, elemző célokra és célzott hirdetésekre. Ha tovább böngészi ezt a weboldalat, akkor engedélyt ad a használatukra További információk.