Panasztételi eljárás

Reklamáció menete

 


A vevő a reklamált árut eljuttatja erre a címre: iTrade Group, s.r.o. Třibřichy 3, 537 01 Chrudim, Česká republika, a kitöltött Reklamációs Űrlappal együtt, ami alul letölthető.

 


Ajánlott az áruval együtt elküldeni a használati utasítást, egyéb papírokat, kábelokat, CD-t és más tartozékokat, ha lehetséges akkor eredeti vagy tartalék csomagolásban.

 


A harminc napos panaszkivizsgálási határidő azon a napon kezdődik amikor a reklamált áru fel lett adva. Ha a határidő utolsó napja szombatra, vasárnapra vagy ünnepre esik, a legközelebbi hétköznap válik a határidő utolsó napjává.

 

 Letölthető űrlap: Reklamációs Űrlap

 

Ez a panasztételi eljárás (továbbiakban: „panasztételi eljárás“) meghatározza a reklamáció módját és feltételeit a vállalatunk www.akciokerek.hu on-line üzletében megvásárolt hibás árura:

iTrade Group s.r.o., székhelye Novoměstská 960, Chrudim II, 537 01 Chrudim

Cégjegyzékszám: 04491891

Adószám: CZ04491891             

bejegyezve a Hradec Králové-i regionális bíróság által vezetett cégnyilvántartásba, C szakasz, 35976. sz

Posta cím: Třibřichy 3, 537 01 Třibřichy, Česká republika (A 14 napon belül visszaküldhető termékek visszaküldési, reklamáció, esetenként rendelési dokumentáció küldés címe)

Telefonszám: +420 777 275 858

e-mail: info@akciokerek.hu

 

 1. Milyen károkért felelünk?

 

1.1 Mint eladó azért felelünk, hogy az áru amit rendeltek, kézbesítve legyen, és hogy az átvételkor ne legyen hibás. Ez azt jelenti, hogy az áru átvételkor:

 • olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyek a leírásban szerepeltek, vagy amit elvárhattak az áru sajátosságaira és a reklámra való tekintettel;
 • a megfelelő mennyiségben, mértékben vagy súlyban van;
 • megfelel a jogi előírásoknak;
 • felhasználható arra a célra amit feltüntettünk, vagy amire a megvett áru általában használva van;
 • megfelel az általunk elfogadott minőségnek, vagy adott esetben az árukra vonatkozó jogszabályok által megállapított minőségnek; és
 • nincsenek jogi hibái, vagyis az áru nincs harmadik fél tulajdonában, és az áru rendelkezik a megfelelő használatához szükséges dokumentumokkal.

Azért is felelősséget vállalunk, hogy ezek a hibák nem lépnek fel a jótállási idő alatt. A jótállási időn túl nem garantáljuk a minőséget.

1.2 A valóságban és az elektronikai berendezéseken látott eltérő szín nem számít hibának. Ha az áru nem felel meg az elképzeléseinek, az Általános szerződési feltételek 6 cikkelye alapján joga van az áru átvételét követő 14 napon belül felbontani a szerződést.

1.3 Ha az átvételt követő hat hónapon belül hiba bukkana fel az árun, akkor valószínűleg már az átvételkor is hibás volt.

 

 1. Milyen a jótállási időszak?

2.1 A nem használt árura az átvételtől számított huszonnégy hónapos jótállás van biztosítva, ha csak a webes felületen, az áruhoz mellékelt dokumentumokban vagy a hirdetésben nincs hosszabb jótállási időszak beállítva.

2.2 Abban az esetben, ha az árut kicserélik vagy megjavítják, az új árura és a kicserélt alkatrészekre nem számítunk fel újból jótállást. Ebben az esetben meghosszabbítjuk a jótállást annyi idővel amennyi idő alatt nem tudták használni az árut a hiba miatt, tehát legalább annyi idővel ami alatt javították az árut.

 

 1. Milyen kárpótlási joguk van a hibákból kifolyólag?

3.1 A kárpótlási jogaik a cseh polgári törvénykönyv § 2099-2117 és § 2165-2174 vannak biztosítva.

3.2 A fent említettek alapján joguk van:

 1. a) A hiánypótlásra

Ha kevesebb árut szállítunk ki, mint amennyi rendelve volt, vagy hiányos árut kézbesítünk, joguk van a hiánypótlásra.

 1. b) Kedvezményre az árból

Ha az áru átvételekor hibát észleltek, vagy a jótállás alatt hiba lépett fel, mindig kérhetnek kedvezményt az árból.

 1. c) Áru vagy hibás alkatrész cserére

Az áru vagy hibás alkatrész cserére mindig van joguk, ha ez nem aránytalan a hiba jellegével (vagyis különösen akkor, ha az áru azonnali javítása nem lehetséges), és ha nem csak a szerződés kisebb megsértéséről van szó.

Az áru cserére nincs joguk abban az esetben, ha csak az áru bizonyos része (alkatrész) hibás. Ha a reklamáció során arra a következtetésre jutunk, hogy az áru alkatrésze hibás, kicseréljük azt az alkatrészt.

Áru cserét nem kérhetnek azoknál az áruknál melyek alacsony áron lettek eladva. Cserébe kérhetnek kedvezményt az árból.

 1. d) Javításra

Ha az árut meg lehet javítani, joguk van az ingyenes hibaelhárításra. Ha a reklamáció folyamán kiderül, hogy nem vagyunk képesek megjavítani az árut, értesíteni fogjuk Önöket és választhatnak más módot a reklamációra.

 1. e) Pénzvisszafizetés (szerződéstől való elállás)

Pénzvisszafizetést követelhetnek akkor, ha:

 • a hibás vagy hiányos áru kézbesítése alapvetően megsérti a szerződést; vagy
 • nem tudjuk eltávolítani a hibát, amiért nem tudják rendesen használni az árut, vagy nem tudjuk a hibás árut kicserélni (például már nem gyártják az árut); vagy
 • nem tudják rendesen használni az árut a javítást követő ismétlődő hibák felbukkanása miatt (ugyanazon hiba előfordulása legalább két korábbi javítás után); vagy
 • az árun több hiba is felbukkan (egyszerre legalább három hiba előfordulása, melyek közül mindegyik gátolja az áru rendes használatát); vagy
 • nem tartjuk be a reklamációs határidőt/nem oldjuk meg 30 napon belül a reklamációt követően.

3.3 Az árucserére vagy a pénzvisszafizetésre (szerződéstől való elállás) való feltétel az, hogy az árut olyan állapotban adják vissza, amilyen állapotban megkapták. Kivételt képeznek azok az esetek amikor:

 1. megváltozott az áru állapota a hiba észlelése miatt;
 2. még a hiba észlelése előtt használta az árut;
 3. valamilyen cselekedettel vagy mulasztással lehetetlenné tették az áru változatlan állapotban lévő visszaküldését; vagy
 4. még a hiba észlelése előtt visszaküldték az árut, használták, használat közben megváltoztatták; ha csak részben is történt, küldjék vissza, amit még vissza lehet, kárpótoljuk Önöket olyan mértékben, amennyi hasznuk származott belőle.

 

 1. Mikor nem lehet a kárpótlási jogot alkalmazni?

4.1 A kárpótlási jog nem áll rendelkezésükre abban az esetben ha:

 • a hibáról már az áru átvétele előtt tudomásuk volt;
 • a hibát maguk okozták; vagy
 • letelt a jótállás.

 

4.2 Továbbá a jótállás és a felelősségbiztosítási igények nem alkalmazhatók akkor ha:

 • elhasználódott az áru a gyakori használat miatt (elhasználódásnak számít az akkumulátor és az elem kapacitásának csökkenése is);
 • alacsony áron eladott áru – abban az esetben, ha a hiba miatt lett alacsonyabb áron eladva; vagy
 • dolgok, saját jellegükből kifolyólag (különösen azok az áruk, amelyek természetüknél fogva nem tudják kibírni a jótállási időszak teljes tartamát).

 

 1. Hogyan kell eljárni a reklamációkor?

5.1 Nálunk a reklamációt felesleges késedelem nélkül érvényesítheti. 

5.2 A reklamációkat a székhelyünkön fogadjuk. Nincs más hely, ahol lehetséges lenne az árut reklamálni, a reklamációkra nem használjuk harmadik személyek szolgálatait.

5.3 A reklamáció ajánlott menete:

 • a gyorsabb eljárás érdekében előre informálhatnak minket a reklamációról telefonon, e-mailben vagy írásban;
 • arról is ajánlott informálni minket, melyik kártérítési jogot áll szándékukban kihasználni, tehát hogy hiánypótlást, kedvezményt, árucserét vagy alkatrészcserét, javítást, pénzvisszafizetés, esetleg más polgári törvénykönyvvel garantált jogot szeretnék érvényesíteni;
 • a reklamált árut küldjék a reklamációval együtt vagy azt követően (ne olyan formában ahol átvételkor kell fizetni a csomagért (utánvét), mert olyat nem veszünk át) a székhely címére, továbbá ajánljuk az árut megfelelő csomagolásban feladni, hogy ne rongálódjon;
 • az eljárás gyorsítása érdekében ajánlott az áruhoz csatolni a számlát is vagy más dokumentumot, ami igazolja az áru vételét, a hiba leírásával és a reklamáció esetleges megoldásával együtt.

A fent említett lépések be nem tartása, vagy az említett dokumentumok be nem küldése nem gátolja a panaszkivizsgálási eljárás pozitív megoldását a jogi feltételek alapján.

5.4 A reklamáció érvényesítésének pillanata az a pillanat, amikor a hiba előfordulását bejelentették és az eladott áru hibáira vonatkozó felelősség joga érvényesítve lett.

5.5 A beadott reklamációról azonnal döntünk, az összetettebb esetekben három napon belül. A határidőbe nem számítódik bele a hiba szakértői értékelés hossza, ami függ az áru fajtájától. A reklamáció az esetleges hibaelhárítással együtt felesleges késedelem nélkül 30 napon belül megoldódik, ha a felek nem egyeznek meg más határidőben.

5.6 Ha olyan jogot áll szándékukban érvényesíteni, ami objektív okok miatt nem lehetséges (különösen a nem eltávolítható hibák esetén, vagy az árucsere esetén, amely nem lehetséges), azonnal értesíteni fogjuk önöket. Ebben az esetben választhatnak más fajta jogot a panasztételi eljárás keretein belül.

5.7 A reklamáció folyamán írásos bizonylatot állítunk ki arról, hogy mikor érvényesítették a jogukat, ami a reklamáció tartalma és milyen fajta megoldást óhajtanak használni. Ezenkívül (a panaszkivizsgálási eljárást követően) bizonylatot állítunk ki a reklamáció formájáról és idejéről, beleértve a javításról és annak tartamáról, esetlegesen írásos indoklást a reklamáció elutasításáról.

5.8 A cseh polgári törvénykönyv értelmében joga van a reklamációval kapcsolatosan felmerülő költségek térítésére. Figyelmükbe ajánljuk, hogy ezen jogát a hibaelhárítás határideje letelte után egy hónapon belül érvényesíteni kell.

Ezek az ÁSZF érvényesek és hatályosak 2018.03.01-jétől.

 

A korábbi verziók elérhetők online itt:

PANASZTÉTELI ELJÁRÁS

PANASZTÉTELI ELJÁRÁS - 2020.01.27

Az  iTrade Group s.r.o., mint személyes adatkezelő, cookie-kat dolgoz fel ezen a   weboldalon, hogy javítsa a weboldalak környezetét, elemző célokra és célzott hirdetésekre. Ha tovább böngészi ezt a weboldalat, akkor engedélyt ad a használatukra További információk.